pol
Українська
русский
English
Top tematy:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Część 1: Dane osobowe i poufność

1. Wprowadzenie

1.1 ZOLOTO SEDERUSCHE LLC, która jest właścicielem publikacji internetowej "UaPortal" (zwanej dalej "UaPortal"), zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych Użytkowników uaportal.com. Niniejsza polityka (zwana dalej "Polityką") określa, w jaki sposób UaPortal będzie traktować dane osobowe Użytkownika na stronie www.uaportal.com.

1.2 UaPortal prosi o zgodę na używanie plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty na stronie www.uaportal.com. Korzystając z witryny www.uaportal.com i akceptując niniejszą Politykę, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

2. Gromadzenie danych osobowych

2.1 UaPortal może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych

a) informacje o komputerze użytkownika oraz o jego wizycie na stronie www.uaportal.com i korzystaniu z niej (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, czas trwania wizyty, liczba odsłon i nawigacja w sieci);

b) informacje przekazywane nam podczas rejestracji na stronie www.uaportal.com;

c) informacje przekazywane nam przez użytkownika w celu subskrypcji naszych wiadomości e-mail (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika);

d) informacje przesyłane do www.uaportal.com w celu publikacji w Internecie (w tym nazwa użytkownika i treść wiadomości);

e) informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją wysyłaną do nas lub przesyłaną za pośrednictwem www.uaportal.com (w tym treść komunikacji i metadane związane z komunikacją);

f) wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam przesłać.

2.2 Przed ujawnieniem i wykorzystaniem danych osobowych innej osoby, użytkownik musi uzyskać zgodę tej osoby przed ujawnieniem i przetwarzaniem tych danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

3. Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

3.1 Dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem www.uaportal.com będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce lub na odpowiednich stronach www.uaportal.com.

3.2 UaPortal może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do:

a) administrowania www.uaportal.com;

b) personalizacji strony www.uaportal.com dla użytkownika;

c) zapewnienia użytkownikowi dostępu do towarów/dzieł/usług zawartych na stronie www.uaportal.com;

d) wysyłania komunikatów;

e) wysyłanie wiadomości e-mail;

f) dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych o użytkownikach www.uaportal.com (bez możliwości identyfikacji poszczególnych użytkowników na podstawie informacji dostarczonych przez UaPortal);

g) przetwarzanie zapytań i skarg związanych z użytkownikiem na stronie www.uaportal.com;

h) zapewnienie bezpieczeństwa www.uaportal.com i zapobieganie oszustwom.

3.3 Jeśli użytkownik poda dane osobowe do publikacji na stronie www.uaportal.com, będziemy publikować i/lub w inny sposób wykorzystywać te informacje zgodnie z udzieloną nam zgodą.

3.4 Ustawienia prywatności można wykorzystać do ograniczenia publikacji informacji na stronie www.uaportal.com i można je dostosować za pomocą elementów sterujących prywatnością na stronie www.uaportal.com.

3.5 "UaPortal" nie przekaże danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem wykorzystania ich do celów marketingowych.

4. Ujawnianie danych osobowych

4.1 UaPortal może ujawniać dane osobowe użytkownika dowolnym naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, firmom ubezpieczeniowym, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom w rozsądnych granicach, w oparciu o potrzebę realizacji celów określonych w niniejszej Polityce.

4.2 Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnemu członkowi naszej grupy spółek w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej Polityce.

4.3 Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika

a) jeśli jest to wymagane przez prawo;

b) w związku z jakimkolwiek obecnym lub przyszłym postępowaniem sądowym;

c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji stronom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego);

d) każdej osobie, co do której mamy uzasadnione przekonanie, że może wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, w przypadku gdy mamy uzasadnione przekonanie, że taki sąd lub organ może nalegać na ujawnienie takich danych osobowych.

4.4 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce, nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych

5.1 Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między krajami, w których prowadzimy działalność, abyśmy mogli wykorzystywać te informacje zgodnie z niniejszą Polityką.

5.2 Dane osobowe opublikowane na stronie www.uaportal.com lub przesłane do publikacji na stronie www.uaportal.com mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie, dlatego nie możemy ograniczyć korzystania z takich informacji przez inne osoby.

6. Przechowywanie danych osobowych

6.1 Niniejsza sekcja określa nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe przetwarzane w jakimkolwiek celu nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu.

6.3 Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, będziemy przechowywać dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe

a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;

b) jeśli uznamy, że dokumenty te mogą mieć znaczenie dla jakiegokolwiek bieżącego lub potencjalnego postępowania prawnego oraz w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji stronom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego).

7. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

7.1 Podejmiemy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

7.2 Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe podane przez użytkownika na naszych bezpiecznych (zabezpieczonych hasłem i zaporą sieciową) serwerach.

7.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

8. Zmiany

8.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę, publikując jej nową wersję na stronie www.uaportal.com.

8.2 Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać niniejszą Politykę, aby upewnić się, że zgadza się na wszelkie zmiany w niniejszej Polityce.

9. Prawa użytkownika

9.1 Użytkownik może zażądać od nas przekazania mu wszelkich danych osobowych, które posiadamy na jego temat.

9.2 Możemy odmówić przekazania użytkownikowi żądanych przez niego danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

9.3 Użytkownik może w dowolnym momencie uniemożliwić nam przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

9.4 W praktyce użytkownik zazwyczaj potwierdza swoją zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingowych, ale dajemy mu możliwość rezygnacji z wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych.

10. Strony internetowe osób trzecich

10.1 Strona www.uaportal.com może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych.

10.2 UaPortal nie ma kontroli nad praktykami ochrony prywatności stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

11. Aktualizacja informacji.

11.1 Prosimy o poinformowanie nas, jeśli dane osobowe użytkownika na stronie www.uaportal.com wymagają poprawienia lub aktualizacji.

12. Usuwanie informacji.

12.1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie informacji osobowych (danych osobowych). Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia informacji osobowych (danych osobowych) w dowolnym momencie.

Polityka ochrony danych osobowych

"UaPortal bardzo poważnie traktuje prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, które nam przekazujesz podczas korzystania z www.uaportal.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

 

"UaPortal może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać niniejszą Politykę, aby upewnić się, że zgadza się na wszelkie zmiany.

 

POLITYKA COOKIES

"UaPortal" jest publikacją internetową założoną w 1998 roku.

Szanujemy prawo do prywatności i poufności osób korzystających ze strony internetowej UaPortal i chronimy ich dane osobowe.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub telefonie komórkowym podczas odwiedzania strony internetowej.

  • Własne pliki cookie to pliki cookie ustawiane przez odwiedzaną witrynę. Tylko ta witryna może je ustawić. Użytkownik może również potencjalnie korzystać z usług stron trzecich, które również ustawiają własne pliki cookie, nazywane są one plikami cookie stron trzecich.
  • Trwałe pliki cookie to pliki przechowywane na komputerze użytkownika, które nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie.

Możemy również używać sygnałów nawigacyjnych (znanych jako "czyste GIF-y" lub "znaczniki pikselowe") lub podobnych technologii w naszej witrynie, aby dowiedzieć się, czy użytkownik odwiedził witrynę lub otrzymał wiadomość. Celem jest umożliwienie witrynie zapamiętania preferencji użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język itp.) przez określony czas. Dzięki temu użytkownik nie musi wprowadzać tych danych na każdej stronie witryny podczas jednej wizyty.

Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych witryn internetowych.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie plikami cookie.

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?

Poniżej znajduje się lista rodzajów plików cookie używanych na tej stronie podczas wizyty użytkownika.

Należy pamiętać, że dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie stron trzecich podlegają polityce prywatności partnera zewnętrznego, a nie naszej polityce prywatności.

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie pomagają w poruszaniu się po witrynie, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny, informacje o zgodzie/odmowie korzystania z plików cookie. Bez tych plików witryna nie może działać prawidłowo.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają przechowywanie informacji, które zmieniają wygląd i zachowanie strony internetowej. Na przykład preferowany język, lista zainteresowań lub dane umożliwiające udział w konkursach.

Analityczne pliki cookie

Statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób i które strony przeglądasz w naszej witrynie, w jaki sposób trafiłeś na naszą stronę, a także niektóre podstawowe informacje o Twoim komputerze.

Oprócz naszych własnych metod analitycznych korzystamy z usług zewnętrznych, takich jak Google Analytics, LiveInternet i Gemius. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google może wykorzystywać pliki cookie, można znaleźć tutaj, a rezygnację z wykorzystywania danych przez Google Analytics można znaleźć tutaj.

Marketingowe pliki cookie

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia ruchu odwiedzających między witrynami. W celu wyświetlania interesujących i odpowiednich reklam i treści każdemu użytkownikowi, dzięki czemu są one bardziej wartościowe dla wydawców i dostawców technologii reklamowych.

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

Niektóre z naszych stron wyświetlają treści ze źródeł zewnętrznych, takich jak YouTube, Facebook i Twitter.

Aby wyświetlić te treści, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich warunki. Obejmuje to ich politykę plików cookie, nad którą nie mamy kontroli.

Partnerzy zewnętrzni

Usługi tych partnerów zewnętrznych są poza kontrolą publikacji online "UaPortal". Dostawcy mogą w dowolnym momencie zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel i wykorzystanie plików cookie itp.

JEŚLI SIĘ ZAREJESTROWAŁEŚ

Gdy użytkownik loguje się na naszej stronie internetowej, rejestrujemy jego określone dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Będziemy również gromadzić i przechowywać informacje na temat korzystania z naszych usług w celu ich ulepszenia. Na przykład będziemy prowadzić rejestr funkcji używanych w danym momencie.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności, w szczególności w miarę zmian technologicznych. Najnowszą wersję można zawsze sprawdzić na tej stronie. Możemy również powiadomić użytkownika o zmianach w naszej polityce prywatności za pośrednictwem wiadomości e-mail.

JAK KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE?

Informacje na temat procedury wymaganej do zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie można znaleźć w

Więcej informacji na temat powszechnie używanych przeglądarek można znaleźć na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Usuwanie plików cookie z urządzenia

Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na Twoim urządzeniu, czyszcząc historię przeglądarki. Ta czynność usuwa wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzanych witryn.

Należy pamiętać, że może to spowodować utratę niektórych przechowywanych informacji (np. loginu, preferencji witryny).

Zarządzanie plikami cookie dla niektórych witryn

Zaawansowane zarządzanie plikami cookie w różnych witrynach można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie przeglądarki.

Blokowanie plików cookie

W większości nowoczesnych przeglądarek można ustawić całkowitą odmowę akceptowania plików cookie, ale po tym konieczne będzie ręczne korygowanie preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę / stronę. Niektóre usługi i funkcje mogą przestać działać (na przykład logowanie do konta).

Google.

Użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, instalując to narzędzie. Informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych Google są dostępne tutaj.

Zarządzanie plikami cookie

Jeśli chcesz zmienić ustawienia plików cookie lub wcześniej wycofać swoją zgodę, kliknij poniższy przycisk.